Kontakt

Ordförande: Paavo Vöörmann
Körledare: Leana Salu, leana.salu@gmail.com
Webmaster: gesegakoor@outlook.com

Vi övar varje måndag kl 18.30 på Estniska Huset i Göteborg som ligger på Doktor Allards Gata 2 i Göteborg.
Du är välkommen att testa och sjunga med oss!
Om du är intresserad ta kontakt med oss eller kom dit personligen till nästa körövning.