Historia

Estnisk körsång i Göteborg

Den blandade Estniska Sångkören i Göteborg startade sin verksamhet redan 1946 under ledning av dirigenten Harry Truus och framträdde på nationaldagsfiranden, körsångfester och självständiga konserter under tjugo år. Samtidigt fanns även en mindre kyrkokör.

Manskören

På hösten 1962 framträdde tio herrar på Göteborgs Estniska Förenings höstrevy med en glad manskörssång. Mottagandet blev entusiastiskt. Efter några månader träffades männen åter och sångarnas antal ökade raskt. På hösten 1963 fanns 40 sångare i kören och då skapades formellt Göteborgs Estniska Manskör. I december samma år arrangerade kören sin första självständiga konsert. Manskören var verksam under tre decennier huvudsakligen under ledning av Eero Tarjus och under de sista åren ledda av Leana Salu. Kören sjöng på många estniska centra i Sverige och även i England, Norge och Tyskland. Man deltog i körsångfester och vid nationella högtidsdagar, ofta i samarbete med damkören.

Damkören

När nästan alla estniska manliga sångare anslöt sig till manskören, fortsatte damerna som en självständig damkör. 1967 grundades formellt Göteborgs Estniska Damkör under ledning av dirigenten Harry Truus. Även damkören växte snabbt och efter något år hade även damkören 40 sångare. 1980 övertogs ledningen av kören av Hilja Ivalo. Damkören har ordnat ett stort antal självständiga konserter och har framträtt på många estniska evenemang på friluftsområden, kulturaftnar, körsångfester och högtidssammankomster. Kören har även sjungit i Norge, England och Tyskland.

Ungdomskörer

Efter flera decennier i landsflykt började första generationens sångare tröttna och lämnade körerna pga hög ålder. Nya unga sångare tillkom, men inte så många och de stannade inte så länge som de som lämnat körerna. De unga lämnade ofta staden för studier och arbeten på andra orter. Under några år verkade samtidigt Göteborgs Estniska Ungdomskör och sånggrupperna Hämarik och Lemmikud. Under åren 1960-94 framträdde även Göteborgs Estniska Skolas barnkör på många evenemang, liksom även lekskolans och förskolans barn gjorde. Ur ungdomskören bildades Julkören, som under många år har sjungit julsånger på estniska lutherska församlingens julaftonsgudstjänst i Göteborg.

Återskapad blandad kör

En dag 1994 var det åter dags att formera en gemensam blandad Estnisk Sångkör. Kören leddes av dirigenten Leana Salu som så småningom efterträddes av Hilja Ivalo, Kristi Jagodin, Eva Rummo, Toomas Aadli och Matti Lepik. Vikarierande körledare har varit Rein Lepik och Aho Rebas. Från år 2013 är Leana Salu åter körens dirigent. Även den återförenade kören har följt föregångarnas traditioner och framträder med egna konserter och sjunger på nationella högtidsdagar, sommarsammankomster, gudstjänster, kulturfestivaler och estniska körsångfester.

 

Författare: Aho Rebas